Make your own free website on Tripod.com

PIAGAM SEKOLAH

Kami, warga Sekolah Kebangsaan Bukit Mahkota dengan penuh tekad dan iltizam serta berikrar serta berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk :

:     Membimbing dan memastikan semua anak didik kami mencapai kecemerlangan dalam setiap peperiksaan.

:     Membimbing anak didik kami supaya menjadi insan berilmu, beramal, berakhlak mulia berlandaskan ajaran Islam serta mempunyai nilai-nilai murni yang baik dan mempunyai semangat untuk maju dalam pelajaran.

:     Memastikan semua murid dapat menerima pendidikan sempurna dan terbaik.

:     Melaksanakan pengurusan sekolah yang berwibawa, tiada kecacatan selaras dengan konsep ‘zero defect’.

:     Menyediakan staf yang berdikari, komited, terlatih, berdisiplin, bertanggungjawab, produktif dan proaktif.

:     Mewujudkan persekitaran dan iklim sekolah yang sentiasa bersih, ceria, menarik dan sesuai untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.

:     Memastikan sekolah sentiasa peka dan responsif kepada kehendak dan keperluan pelanggan iaitu murid, ibu bapa, Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pendidikan Malaysia, masyarakat dan negara.

:     Mewujudkan perhubungan yang akrab dan terbuka dengan masyarakat tempatan sejajar dengan konsep sekolah penyayang dan permuafakatan.