Make your own free website on Tripod.com

ANUGERAH PERPUSTAKAAN KELUARGA TERBAIK

                   

      Sepasang suami isteri ini amat peka terhadap pencapaian akademik anak-anaknya. Justeru itu beliau telah berusaha untuk mengumpul sejumlah buku yang ada untuk dijadikan satu sudut bacaan agar anak-anaknya sering mmembaca sekiranya ada masa lapang. Mini perpustakaan yang beukuran 10 kaki persegi yang dilengkapkan dengan satu set komputer memudahkan keluarganya untuk membuat rujukan. Kini jumlah buku yang telah terkumpul ialah sebanyak 400  buah.

 

      Sikap keprihatinan inilah menyebabkan anak-anak beliau telah berjaya hingga ke menara gading. Oleh kerana itu bahan-bahan rujukan amat mudah diperolehi terutama sejarah, Agama, Geografi, majalah, keratan akhbar, pengawetan serangga dan hasil kajian samada di sekolah atau universiti dan semuanya disusun rapi.

 

      Anugerah perpustakaan keluarga terbaik ini telah diberikan kepada ________________