Make your own free website on Tripod.com

MISI SEKOLAH

  Menyediakan peluang belajar yang terbaik serta  
memupuk
minat belajar yang tinggi di kalangan pelajar dengan penyediaan kemudahaan pengajaran dan pembelajaran yang teratur , sempurna dan terkini serta mewujudkan iklim persekolahan yang kondusif.

 

     Mewujudkan kesedaran kepada seluruh warga Sek. Keb.

       Bukit Mahkota supaya dapat menghayati matlamat ke arah

       kecemerlangan dan kegemilangan sama ada dalam bidang

       kurikulum mahupun kokurikulum.

 

     Melatih pelajar supaya dapat merancang dan menguruskan

       aktiviti-aktiviti kecemerlangan  dengan cekap, pantas,

       tepat dan bijaksana.

 

     Melahirkan pelajar yang mempunyai daya juang yang 

       tinggi, berkepimpinan cemerlang dan bersahsiah terpuji.

 

     Meningkatkan prestasi kepimpinan tenaga pengajar di

       dalam bidang pengurusan kurikulum dan kokurikulum dari  

       semasa ke semasa.

 

     Melahirkan warga Sek. Keb. Bukit Mahkota yang

       mengamalkan dan menghayati budaya penyayang

       berteraskan prinsip-prinsip Rukun Negara.